Đọc bài viết “Người Việt mua xe hơi để làm gì?” tôi thấy mừng vì mức sống của người Việt ngày càng đi lên.

Tuy nhiên, tôi cũng thông cảm với tác giả bài viết này vì văn hoá “xe hơi” ở Việt Nam vẫn còn rất non trẻ. Thực ra, theo quan điểm của cá nhân tôi, xe hơi trong nước có thể chia thành ba loại theo cách sử dụng, trong đó hai loại đầu tiên lăn bánh ra khỏi salon là đã mất giá.


Xe hơi đơn thuần là phương tiện di chuyển

Loại này có giá rẻ nhất, chuyên để phục vụ thành phần nghèo của tầng lớp trung lưu trong xã hội. Với nhóm này, xe bán lại được giá có ý nghĩa lớn nhất. Nhiều người không có khả năng mua xe mới, lúc mua xe cũ họ sẽ đánh giá tiềm năng phục vụ và số tiền phải đầu tư vào món đồ sắp mua.

Xe hơi là xa xỉ phẩm

Đây là lựa chọn cho những người giàu có thực sự. Nhóm người này không bao giờ mua xe cũ và cũng không quá quan tâm đến việc giá xe khi bán lại.

Khi đổi xe họ bán xe cũ lại cho những người không giàu có lắm nhưng muốn mua xe sang với mục đích “lòe thiên hạ”.

Xe quý hiếm

Loại xe này thường là xe cũ, nhưng đôi khi cũng có thể là xe mới sản xuất giới hạn. Đây là sân chơi của những nhà sưu tập và tất nhiên, xe càng cũ, càng hiếm thì càng đắt. Tuy nhiên, nhóm này tại Việt Nam không nhiều.


Độc giả


Robert N

Ba cách dùng xe hơi của người Việt
Rate this post