các bạn xem mua bán cần cẩu cũ ở đây nhé: https://choxelongbien.com/cau-tadano-5-tan-zt-500-id73.html

Bị khỉ đâm ngang, người lái xe máy ngã bất tỉnh
Rate this post
Category:

Leave a Reply