Chúng tôi có một con nhỏ gần 2 tuổi, hiện có 300 triệu. Một tháng tôi chỉ bận 4 ngày, còn lại dành thời gian chạy xe kiếm thêm thu nhập. Vậy tôi nên mua dòng xe nào hiệu quả?


Chạy dịch vụ nên mua dòng xe nào hiệu quả kinh tế?
Rate this post