Thời gian on screen

là thời gian mà màn hình điện thoại của anh em sáng lên trong quá trình sử dụng. Còn lúc nó tắt đi và bạn cất điện thoại vào túi thì thời gian đó gọi là thời gian stanby. Sắp tới bọn mình sẽ nâng cấp

quy trình Test pin

lên phiên bản 2.0, giúp nó hoàn thiện và thực tế với anh em hơn nên hiện bọn mình cần thu thập dữ liệu này. Anh em có thể tìm thông tin về thời gian on screen trong phần Cài đặt -> Pin -> Sử dụng pin.


Để cho những bài

test pin

sắp tới có được kết quả tốt hơn và khách quan hơn, hy vọng anh em giúp mình một tay. Do số liệu mình cần là thời gian on screen trong 1 ngày nên mong các bạn cho mình xin ảnh chụp màn hình về số liệu này vào cuối ngày, trước khi anh giá xe tải 1 tấn kia

[Hỏi tinh tế] Trong 1 ngày, thời gian điện thoại anh em on screen là bao lâu?
Rate this post