Xin hỏi có khoảng một tỷ nên mua xe gì cả đăng ký. Tiêu chí chọn xe là ít hỏng vặt, dùng bền và ít ồn.

Ở miền núi, 1 tỷ nên lăn bánh xe nào?
Rate this post