Tôi đi ôtô sát dải phân cách, đúng tốc độ, khi đến lối mở giải phân cách có người đi xe máy bên trong lề đột ngột tạt đầu để sang đường.

Tôi phải phanh gấp để tránh va chạm nhưng lại bị xe máy đi phía sau đâm làm vỡ cản sau. Người đi xe máy (đang có hơi men) còn lớn tiếng la lối và bắt tôi đền xe máy với các bạn xem cẩu tadano 6 tấn 3 đoạn ở đây nhé: https://choxelongbien.com/gia-cau-tadano-d13.html

Ôtô phanh gấp bị xe máy đâm đuôi – xe nào sai?
Rate this post