Tôi thấy chỉ có trường hợp phanh trước đĩa, phanh sau tang trống (đùm) chứ không có ngược lại, có lý do kỹ thuật nào không?

Tại sao phanh đĩa ưu tiên lắp ở bánh trước?
Rate this post