Diễn đàn

Vietnam Blockchain Summit 2018

(

VBS

) với chủ đề “

Từ Công nghệ tới Chính sách

” chính thức diễn ra vào ngày 8/6/2018 dưới sự phối hợp của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Diễn đàn sẽ là nơi chia sẻ thông tin và thảo luận chính sách thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng

blockchain

trong chiến lược phát triển nền kinh tế số.


Có thể thấy, cùng với các công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và Internet vạn vật (IoT),

công nghệ blockchain

sẽ góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế số và tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Blockchain tạo ra công nghệ nền tảng tương tự như công nghệ TCP/IP đối với sự phát triển của Internet.


Theo khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WWF), nhiều chuyên gia hàng đầu dự đoán tới năm 2025 có tới 10% GDP toàn cầu được lưu giữ nhờ công nghệ blockchain. Cũng vào năm đó sẽ có những chính phủ thu thuế thông qua công nghệ này. Mặc dù ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg “Về việc tăng cường xe tải nhập khẩu hàn quốc

Vietnam Blockchain Summit 2018 – Từ Công nghệ tới Chính sách
Rate this post