giá xe hd700 xem video ở đây https://www.youtube.com/watch?v=FrbiMHsMtGk

Xe tải 7 tấn
Rate this post